Правила за затревяване с тревна смеска - съвет от Архиект

Затревяването с тревна смеска е много познато и се използва често за изграждане на тревни покривки в градини и паркове. При този тип затревяване, от изключително значение е да се спазва последователността от манипулации, за да се получи идеалната тревна повърхност. 

Хората, често си мислят, че могат сами да направят красива тревна площ в своя двор и градина, но често се случва да пропуснат или променят последователността на етапите по затревяване с тревно семе. Консултацията със специалист по озеленяване е препоръчителна, като, ние точно можем да дадем правилния начин за извършване на затревяването, като направим оглед на терена, двора и градината Ви. 

Преди да се пристъпи към етапите по затревяване, е необходимо да се види терена, неговото разположение, вида на съществуващата почва и други особености. Огледът от специалист по озеленяване или ландшафтен атрхитект е от огромно значение, защото при посещението и вида на особеностите на вашият двор и градина се определят, нуждата от обработка на почвата, внасянето на торове в нея и вида на тревната смеска, която е най-подходяща за съответният терен. 


След определянето на тези особености от специалист озеленител, може да се пристъпи към съответния начин и последователност на затревяване с тревна смеска. Начините за изграждане на тревна площ с тревна смеска са два. При първият начин последователността от етапи са следните: първоначална обработка на терена според особеностите му, идеално подравняване на терена, което е от огромно значение, да не се образуват вдлъбнатини и бабуни. 

Обработеният терен е необходимо да се валира няколко пъти, до достигане на равна твърда повърхност. При този също е необходима намесата на специалист озеленител, за постигането на перфектно гладък тревен килим. След като е перфектно подравнен терена следва разхвърлянето на тревната смеска по норма на квадратен метър (0,2-0,4кг.кв.м) и разпръскване на комбиниран минерален тор (3-4кг. на 100 кв.м). Следващият етап е вкопаване на тревното семе, което става посредством гребло (търмък), като с ударни движения, вкопаваме семето. 

Предпоследният етап е валирането на терена, то не позволява отмиването на семената и изглажда повърхността на терена. Последният етап от затревяването е поливката, тя трябва да е умерена и редовна, за оптимално бързо поникване на семената. От поливането зависи и бързото и равномерно образуване на тревният килим. 

Покълването на семената става от 7 до 14 дневен срок. При образуване на големи участъци от не покълнали семена, се налага подсяване. Първата коситба се прави, когато тревната покривка достигне височина от 10 сантиметра, като косенето се прави на по висока степен (5 до 7 сантиметра). Последващите косенета се правят с намаляне степента на косене. Косенето се извършва с електрическа косачка (за малки площи) или с моторна косачка (вижте правила за косене на трева). При вторият начин на затревяване с тревна смеска, разликата е само в един от етапите, като вместо вкопаване на тревното семе с гребло, се използва обезпаразитена торфена смеска, с което се покрива затревената площ. 

Покритието с торфената смеска трябва да бъде равномерно, слоя трябва да е с дебелина от 1-2 сантиметра, тази процедура е нужно да се направи от специалисти озеленители, за да не се получат, изменения и неравности на тревната площ. Следващият етап на валиране на терена е задължителен.

Ланд. Арх. Едуард Билсли

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Полезна ли ви бе информацията? Споделете своите въпроси, мнения и препоръки. Are you happy? Please give us feed back :)