Защо поддръжка на градина трябва да се прави от професионалисти?

Поддръжката на градини, дворове и други зелени площи е от огромно значение за естетическия вид и правилното, оптимално развитие на растителността в тях. Поддръжката на една градина или тревна площ е доста трудоемка и специфична дейност, което в много случай е необходимо да се извърши или да има намеса на специалисти озеленители, агрономи, ландшафни архитекти, специалисти по растителна защита. 

Процедурите по поддръжка на градина или друга зелена площ, зависят от проектното решение и направата на проекта за озеленяване от озеленителна фирма или ландшафтен архитект, от вида на декоративната или друга растителност, която е използвана в пролетното решение за озеленяване на градината. Всеки растителен вид има индивидуални изисквания, с които трябва да се съобразим ние специалистите озеленители при поддръжката на градини, за да се осигури оптимално развитие и достигане на максимален декоративен ефект и цялостност на градината. 


Поддръжката на тревните площи в градината, също изискват особени и специфични грижи, като редовно косене (веднъж седмично), торене с комбинирани минерални торове (веднъж месечно), аериране на тревната покривка (рано на пролет и ранна есен), пръскане с препарати за растителна защита и вредители по тревата и други. Поддръжката на растителността в градината също има своите специфични манипулации, според отделните видиве. 

Най-редовните дейности по поддръжката на растителността в градината са прекопаването на дървесните, храстови видове, рози и др., подрязването на живи плетове, оформяне на короната на дървесните видове, подрязване на рози, торене на растителността и други. Пръскането с препарати за растителна защита, както профилактично, така и при наличие на някои вредители или болести, също е част от поддръжката на градината. 

Всички тези процедури и манипулации, както и други, влизат в поддържането на един двор и градина, като за всеки вид има характерен период за извършване на съответната манипулация. 

Всички тези дейности се извършват от специалисти озеленители, или обучени хора, които са наясно с изискванията на съответния растителен вид в градината. Почистването на градината също не остава на заден план, тя е от редовните дейности, почистването се прави при всяко посещение и манипулация, като през есенният период, в почистването на градината влиза и есенният листопад. Оптималната периодичност на поддръжка на градина от специалисти озеленители е веднъж седмично.

ланд. арх. Вилма Молоф Цена

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Полезна ли ви бе информацията? Споделете своите въпроси, мнения и препоръки. Are you happy? Please give us feed back :)