Как да премахнем широколистни плевели по нашия райграс


Райграс
Най-често срещаните плевели в райграса са широколистните. Те развалят цялостта на гъстия и зелен тревен чим и задушават развитието му. Другият вид плевели не са иглолистни, а някои видове житни треви.

Вредата от широколистни плевели по райграса:
Плевелите по начало са по-агресивни от житните треви, към които спадат всички декоративни тревни смески и райграс, предлагащи се в магазинната мрежа и от които се изграждат тревните площи. Те притежават в повечето случаи по-дълбока коренова система и абсорбират по-голямо количество вода и хранителни вещества. По този начин бързо нарастват и задушават райграса.  

Поляна от глухарчета
Глухарчето (жълтурчето):
Голяма част от плевелите се активизират още на пролет, като глухарчето (жълтурчето). Това растение се разпространява изключително бързо след своя цъфтеж. Семената му са летливи и бързо се разнасят от вятъра. Ако срещу него не се предприемат мерки, може бързо да се разпространи из цялата площ и да наруши трайно тревната ви площ.Четирилистна детелина
Детелина: 
Един от най-сериозните плевели по райграса е детелината. Тя се активизира главно напролет, също като жълтурчето, но за разлика от него има няколко периода на интензивно нарастване през сезона. Това означава, че ако не се вземат мерки срещу нея, тя бързо завзема територии, измествайки вашия райграс. Детелината е плевел, който образува гъста тревна покривка и задушава райграса почти на 100 %.

Други широколистни плевели: 
 При дворове, които са в близост до запустели терени, горски масиви и поляни, често се пренасят множество видове широколистни плевели. Повечето от тях не са толкова агресивни, но развалят декоративните качества на тревни чимове.

Пръскане на плевели по райграса
Как да премахнем плевелите в райграса:
Всички видове широколистни плевели, с изключение на детелината могат да се премахнат ръчно. Този начин е най-природосъобразен и не замърсява почвата. Но ако имате по-голяма площ или плевелите са интензивно разпространени се използват селективни хербициди или по специално хербициди срещу широколистни плевели. Това са препарати, които поразяват единствено вашите широколистни плевели и не вредят на тревата.

Препарат: 
Един от най-ефикасните препарати се казва Матон 600 ЕК. Преди да го употребите прочетете внимателно указанията за употреба и не надвишавайте нормата.

 Норма на пръскане:
Използва се 110 мл в 10литра вода (една пръскачка). Може да пръскате с обикновена градинска гръбна пръскачка.

Действие на препарата:
Матона има контактно действие. Това означава, че действа единствено при контакт с листата на широколистните. През тях то влиза до корените и ги ликвидира. Поради тази причина, няма ефект ако искате да напръскате превантивно. След като напълните пръскачката може да напръскате около 200-400 кв/м с нея, в зависимост от това колко плевели имате. Пръска се единствено върху плевелите, не върху цялата трева.

Тънкости при пръскане с матона: 
Пръскайте единствено суха трева, за да има по-голям ефект. Не пръскайте при температура над 25 градуса. След пръскане не поливайте райграса за 24 часа, за да не отмиете препарата. Ако завали след пръскането е нужно да се напръска отново, когато тревата изсъхне от дъжда. Интервали между пръсканията: през 2-3 пъти през 7 дни.

Ефект от пръскане: 
Плевелите пожълтяват и загиват. След което може да ги оберете с ръчно гребло или аератор.

Друг ефикасен метод:
От скоро се появиха на българския пазар сложни минерални или органични торове с действие против плевели в тревата. Тези торове имат добавен към тях хербицид, който унищожава плевелите, които имате посредством корените им (разтваря се в почвата при поливане, по този начин плевелите хранейки се с вредния за тях препарат умират). Предимства на тези торове е, че обикновено имат действие до 3 месеца и действат превантивно, докато матона действа единствено контактно и еднократно.
Недостатъкът им обаче е, че те действат на всички широколистни плевели и ако искате да имате тревна площ, която е смесена с детелина например няма да може да опазите детелината.
Качествени торове за райграс против плевели са тези на Виано (Белгия) или тези на Landscaper pro (доста са скъпи).

След като се справите с плевелите в райграса, премахнете с гребло изгорелите остатъци от тях и подсейте с тревна смеска на празните места. 

DE:
Die häufigsten Ungräser sind sommergrüne. Sie zerstören die Integrität der üppigen Rasenfläche und ersticken ihre Entwicklung. Die andere Art der Unkräuter sind Nadelhölzer, und einige Gräser.

Damage Unkräuter im Gras:

Weeds zu Hause sind aggressiver als Gräser, die alle dekorative Gras-Mischungen, im Handel erhältlich und sind so konstruiert Rasen umfasst. Sie haben in den meisten Fällen eine tiefere Wurzel-System und absorbieren mehr Wasser und Nährstoffe. Das schnell wachsende Gras und ersticken.

Meadow von Löwenzahn

Dandelion (feiern):

Die meisten der Unkräuter bereits im Frühjahr, Löwenzahn (feiern) aktiviert. Diese Pflanze breitet sich sehr schnell nach ihrer Blüten. Seine Samen sind flüchtig und schnell durch Wind verbreitet. Gegen ihn, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, wird es schnell verbreitete sich in der Gegend und dauerhaft stören Ihren Rasenfläche.

Four Leaf Clover

Clover:

Eines der gravierendsten Ungräser ist Klee. Es ist vor allem im Frühjahr aktiviert, wie feiern, aber im Gegensatz zu hat es mehrere Perioden des intensiven Wachstums während der Saison. Dies bedeutet, dass, wenn keine Maßnahmen gegen sie getroffen wurde, sie schnell eroberten Gebiete, ersetzen Ihre Gras. Clover ist ein Unkraut, das dichte Gras abzudecken und ersticken Gras fast 100% bildet.

Andere Unkräuter:

 In den Höfen, die nahe an verlassenen Flächen, Wälder und Wiesen sind, tragen oft viele Arten von Unkräuter. Die meisten von ihnen sind nicht so aggressiv, aber verwöhnen die dekorativen Qualitäten von Rasen Gras.

Sprühen Ungräser

Wie loswerden von Unkräutern im Gras:

Alle Arten von Unkräuter, außer Klee kann manuell entfernt werden. Diese Methode ist die umweltfreundlichste und nicht verschmutzen den Boden. Aber wenn Sie einen größeren Bereich oder Unkraut intensiv verteilt mit selektiven Herbiziden oder Herbizid gezielt gegen Unkräuter. Das sind Chemikalien, die nur Ihre Blattunkräuter beeinflussen und nicht schaden dem Gras.

Zubereitung:

Eines der wirksamsten Mittel der MATON 600 EC. Vor dem Gebrauch lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung und überschreiten nicht die Grenze.

 Rate of Spritzen:

Verwenden Sie 110 ml auf 10 Liter Wasser (Spray). Sie können mit gewöhnlichen Garten Rückenspritze sprühen.

Wirkung der Zubereitung:

Mato hat Kontakt Aktion. Dies bedeutet, dass sie nur in Kontakt mit den Blättern von Laub wirkt. In ihnen tritt die Wurzeln und zu beseitigen. Daher keine Wirkung, wenn Sie wollen präventiv sprühen. Nach dem Befüllen der Spritze kann etwa 200-400 sq / m mit ihm sprühen, je nachdem wie viel Unkraut Sie haben. Sprühen Sie nur auf die Unkräuter, nicht die ganze Topf.

Feinheiten in Spritzen melissa:

Spray nur trockenes Gras, um eine größere Wirkung haben. Sprühen Sie nicht, wenn die Temperaturen über 25 Grad. Nach dem Aufsprühen Bewässerung Gras für 24 Stunden nicht waschen Vorbereitung. Wenn es regnet nach dem Aufsprühen müssen wieder besprüht werden, wenn trockenes Gras aus dem regen. Intervalle zwischen den Spritzen: in 2-3 Mal in sieben Tagen.
Puutarha блогът
Wirkung von Spritzen:

Weeds vergilben und sterben. Dann kann mit der Hand oder Paddle-Luftsprudler gefischt werden.

Sobald Sie befassen sich mit Unkräutern im Gras, entfernen Rake Auspuff Rückstände Erinnern Sie sie mit Gras-Gemisch in den Rohlingen.  

weeds in the lawn
Lawn care 
lawn university 
wiki lawn
lawns gardening
.edu
academia edu
matyland
dartmouth
princeton