Красив фикус Бенджамин с височина 2 м на страхотна цена

Много красиво фикусово дърво (фикус бенджамин) с над 1000 листа. Може да е ваш само за 51.58 долара или около 90 лв. Височината на това дръвче е 6 фута или около 2 м. Може да го поръчате през международният сайт за онлайн пазаруване Amazon.

Защо поддръжка на градина трябва да се прави от професионалисти?

Поддръжката на градини, дворове и други зелени площи е от огромно значение за естетическия вид и правилното, оптимално развитие на растителността в тях. Поддръжката на една градина или тревна площ е доста трудоемка и специфична дейност, което в много случай е необходимо да се извърши или да има намеса на специалисти озеленители, агрономи, ландшафни архитекти, специалисти по растителна защита. 

Процедурите по поддръжка на градина или друга зелена площ, зависят от проектното решение и направата на проекта за озеленяване от озеленителна фирма или ландшафтен архитект, от вида на декоративната или друга растителност, която е използвана в пролетното решение за озеленяване на градината. Всеки растителен вид има индивидуални изисквания, с които трябва да се съобразим ние специалистите озеленители при поддръжката на градини, за да се осигури оптимално развитие и достигане на максимален декоративен ефект и цялостност на градината. 

Правила за затревяване с тревна смеска - съвет от Архиект

Затревяването с тревна смеска е много познато и се използва често за изграждане на тревни покривки в градини и паркове. При този тип затревяване, от изключително значение е да се спазва последователността от манипулации, за да се получи идеалната тревна повърхност. 

Хората, често си мислят, че могат сами да направят красива тревна площ в своя двор и градина, но често се случва да пропуснат или променят последователността на етапите по затревяване с тревно семе. Консултацията със специалист по озеленяване е препоръчителна, като, ние точно можем да дадем правилния начин за извършване на затревяването, като направим оглед на терена, двора и градината Ви. 

Преди да се пристъпи към етапите по затревяване, е необходимо да се види терена, неговото разположение, вида на съществуващата почва и други особености. Огледът от специалист по озеленяване или ландшафтен атрхитект е от огромно значение, защото при посещението и вида на особеностите на вашият двор и градина се определят, нуждата от обработка на почвата, внасянето на торове в нея и вида на тревната смеска, която е най-подходяща за съответният терен.